çuxalı

çuxalı
sif. Əynində çuxa olan, çuxa geymiş. Çuxalı qoca. – Qara çuxalı bir düşmən süvarisi özünü yetirərək komandanı yaraladı. H. N..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • arxalıqlı — sif. köhn. Əynində arxalıq olan, arxalıq geymiş. Arxalıqlı kişi. – Ağ çuxalı, ağ arxalıqlı, ikiüzlü Buxara dərisindən papaqlı, şişman göbəyi üzərində gümüş kəmərli Mirzə Səfəri hamı tanıyırdı. Ə. H.. Sərbaz sazı bağrına basıb yanıqlı oxuyurdu.… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çağırış — is. 1. Çağırma, səsləmə; çağırma səsi. <Qəhrəman> dayanıb bu çağırış səsini dinləyirdi. S. R.. Şahpəri altdanüstdən geyinib Daşdəmirin çağırışına getdi. B. Bayramov. 2. Bir rəhbər ideyanı, siyasi tələbi qısa şəkildə ifadə edən müraciət;… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • ikiüzlü — 1. sif. 1. Üzü ilə astarının rəngi, naxışı və s. bir cür olan, hər iki üzü, hər iki tərəfi bir cür olan. İkiüzlü parça. – Ağ çuxalı, ağ arxalıqlı, ikiüzlü Buxara dərisindən papaqlı, şişman göbəyi üzərində gümüş kəmərli Mirzə Səfəri hamı tanıyırdı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • kəmərli — 1. sif. 1. Belinə kəmər, qayış, belbağı və s. bağlamış; qurşaqlı. Ağ çuxalı və ağ arxalıqlı, ikiüzlü Buxara dərisindən papaqlı, şişman göbəyi üzərində gümüş kəmərli Mirzə Səfəri hamı tanıyırdı. Ə. H.. Əmin qəsrində xəlifə tərəfindən təyin edilən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • məşədi — is. <İranda Xorasan – Məşhəd şəhərinin adından> din. Keçmişdə Məşhədə gedib «müqəddəs» yerləri ziyarət edən adama verilən ad (çox vaxt adın qabağında gətirilərək deyilir). <Hambal:> Məşədi, deyəsən, qızın iki namizədi var? Ü. H.. . .… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • sağ — 1. sif. 1. Diri, canlı, ölməmiş, salamat (ölü əksi). Atası hələ sağdır. Sağ qalsaq görərik. – Bəy xanımın əlini alıb . . dedi: – Nə qədər mənim canım sağdı, sənə mən nökərəm, ay xanım! C. M.. <Sultan bəy:> Ay. . . rəhmətlik Sona, sağ olaydı …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şişman — sif. Çox kök, yekəqarın, şişqarın. Ayrım qızı qısaboylu, şişman bir qadın idi. A. Ş.. // Qabağa çıxmış, şişmiş, qabarmış halda olan. Ağ çuxalı, ağ arxalıqlı, ikiüzlü Buxara dərisindən papaqlı, şişman göbəyi üzərində gümüş kəmərli Mirzə Səfəri… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”